INWESTYCJE

Kluczem do sukcesu wielu przedsięwzięć gospodarczych jest uzyskanie dodatkowego kapitału na rozwój, ekspansję lub realizację nowego projektu. Z drugiej strony inwestorzy poszukują przedsięwzięć, w które mogą zainwestować z uwagi na ich potencjał wzrostu i oczekiwany zysk. W naszej działalności oferujemy kompleksową pomoc prawną skierowaną do inwestorów oraz przedsiębiorców, którzy poszukują partnerów kapitałowych. Nasze doświadczenie pozwala skutecznie wspierać klientów w procesie budowania trwałych relacji biznesowych.

W tym zakresie przede wszystkim przeprowadzamy dla potencjalnych inwestorów szczegółową analizę prawną, pomagając zidentyfikować potencjalne ryzyka i korzyści związane z planowaną inwestycją.

Pomagamy klientom w nawiązywaniu trwałych relacji biznesowych uczestnicząc czynnie w negocjowaniu i tworzeniu umów regulujących prawa i obowiązki nowych partnerów, jak również przy kształtowaniu ładu korporacyjnego w sposób dostosowany do ich ustaleń biznesowych; dbamy przy tym o przejrzystość i ochronę interesów wszystkich stron.