FINANSE

Powodzenie wielu przedsięwzięć nierzadko wymaga uzyskania zewnętrznego finansowania. Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie przy negocjowaniu warunków i ustalaniu treści umów pożyczek, umów kredytu (w tym tworzonych w oparciu o standardy Loan Market Association), warunków emisji obligacji lub warrantów subskrypcyjnych, jak również dokumentów tworzących zabezpieczenia związane z finansowaniem (takich jak hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowy podporządkowania).