Analizy due dilligence są kluczowym narzędziem dla inwestorów zamierzających podjąć decyzję biznesową. Poprzedzają one transakcje, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości inwestycyjnych, spółek, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Ich istota polega na wykryciu potencjalnych ryzyk i zagrożeń, które mogą wpłynąć na powodzenie inwestycji w daną nieruchomość, spółkę lub przedsięwzięcie. Przeprowadzanie takich analiz jest standardem przy nabywaniu udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, nieruchomości inwestycyjnych, czynności związanych z nabywaniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czy połączeń lub podziałów spółek. Zespół naszej kancelarii brał udział w przygotowaniu szeregu takich analiz prawnych, które pomogły naszym klientom uzyskać kompleksowy obraz sytuacji prawnej dotyczącej przedmiotów planowanych transakcji.

Przystępując do przygotowania takich analiz prawnych ustalamy najpierw z klientem cele biznesowe danej transakcji lub przedsięwzięcia. W oparciu o takie wytyczne dokonujemy analizy dokumentów i informacji, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka, których zaistnienie mogłoby przeszkodzić osiągnięciu celów założonych przez klienta.