Praca dla aplikantki / aplikanta

Z przyjemnością informujemy, że proces rekrutacyjny w sierpniu 2023 roku zakończył się sukcesem. Dziękujemy wszystkim kandydatom za zainteresowanie i zaangażowanie.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę.

Zakres obowiązków obejmuje wsparcie w pracy adwokatów i radców prawnych – w szczególności poprzez przygotowywanie pism procesowych, zastępstwo na w posiedzeniach i rozprawach, przygotowywanie projektów umów, konsultacje z klientami, przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych – oraz wsparcie kancelarii w pracy biurowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia:
10 sierpnia 2023 roku.

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie przez Nas danych osobowych w celach związanych z obecną rekrutacją oraz zatrudnieniem na stanowisku aplikantki/aplikanta.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych (podanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie) jest  Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.P. w Gdańsku (KRS 0000351885), dane kontaktowe: kancelaria@kancelariaps.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”), tzn. dane będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi dla administratora, w tym usługi IT (hostingowe), wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane w okresie rekrutacji, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, jak również nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednak brak podania Państwa danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.