Kancelaria Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska w Gdańsku jest kontynuacją działalności prawniczej prowadzonej przez adwokata Jarosława Pieńkowskiego i radcę prawnego Krzysztofa Ruczyńskiego - ostatnio pod firmą „Pieńkowski Rochowicz Ruczyński Adwokaci i Radcowie Prawni" Sp.p. - w ramach której prawnicy kancelarii począwszy od 1995 roku budowali swoje doświadczenie, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu i rozwoju wielu wiodących przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Znaczące portfolio klientów oraz uczestniczenie od początku w sukcesie powszechnie znanych przedsięwzięć gospodarczych, pozwala kancelarii na oferowanie wysokiej jakości usług w ramach starannie wybranych przez nią projektów.

Zespół kancelarii Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Gdańsku składa się z wykwalifikowanych prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów. Opiera się na wspólnikach kancelarii, posiadających wieloletnie doświadczenie zarówno w procesowych jak i merytorycznych aspektach  pomocy prawnej. Partnerzy bezpośrednio angażują się w realizację oferowanej i starannie dedykowanej pomocy prawnej na rzecz klientów kancelarii:

Jarosław Pieńkowski
Wspólnik kancelarii. Do 1995 roku zajmował stanowisko sędziego sądu powszechnego. W latach 1995-2004 wykonywał zawód radcy prawnego, a począwszy od 2005 roku wykonuje zawód adwokata. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji znaczących i skomplikowanych  projektów inwestycyjnych i biznesowych, także w krajach Europy Środkowej. Posiada znaczący dorobek w złożonych procesach sądowych związanych z obrotem gospodarczym. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych oraz zastępstwem procesowym w sprawach cywilnych, sporach gospodarczych oraz w karnych sprawach gospodarczych i karno-skarbowych. Włada językiem angielskim i rosyjskim. Na poziomie podstawowym porozumiewa się także w języku czeskim.

Marcin Stażewski
Wspólnik kancelarii. Do 2009 roku zajmował stanowisko sędziego sądu powszechnego. Począwszy od czerwca 2009 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców - w tym w zakresie doradztwa związanego z zagadnieniami korporacyjnymi, warunkami kontraktów handlowych, transakcjami typu Mergers and Acquisitions oraz transakcjami związanymi z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami. Ponadto zajmuje się zastępstwem procesowym w sprawach sądowych i administracyjnych z zakresu obrotu gospodarczego. Włada językiem angielskim. Na poziomie podstawowym porozumiewa się również w języku niemieckim.

Weronika Rymer-Banaś
Adwokat. Od kilku lat stale współpracuje z Kancelarią. Koncentruje swój rozwój zawodowy na obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego i karnego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz ich reprezentacją w sprawach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz karnoskarbowych. Obecnie rozwija swoje zainteresowania zawodowe uczestnicząc w Studiach Podyplomowych: „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur" na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Włada językiem angielskim.

Magdalena Rosinke
Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego i kontraktowego oraz prawa związanego z ochroną konsumentów. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej krajowych podmiotów gospodarczych.

Katarzyna Stępnicka
Radca Prawny. Poza studiami prawniczymi ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Gdańskim, organizowaną we współpracy z Chicago-Kent College of Law. Aplikację radcowską ukończyła w 2011 roku z wyróżnieniem za uzyskanie jednego z najlepszych wyników z egzaminu zawodowego. Autorka licznych publikacji o tematyce prawniczej oraz współautor tłumaczenia Ordynacja podatkowa The tax ordinance act wydanego przez Wydawnictwo C.H. BECK Sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, prawa korporacyjnego, prawa kontraktów. Z kancelarią związana od 2011 roku.
Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.