Wysoki poziom doradztwa prawnego wymaga prawników, którzy rozumieją potrzeby swoich Klientów oraz sektor rynku, którego dotyczy ich działalność. Dlatego świadczymy pomoc prawną opartą o doświadczenie zawodowe prawników kancelarii dotyczące wielu sektorów obrotu gospodarczego oraz sporów sądowych i spraw administracyjnych - dotyczącą między innymi:

       - inwestycji infrastrukturalnych
       - probelmów w stosowaniu prawa budowlanego
       - umów o roboty budowlane
       - zagospodarowania przestrzennego     
       - zastępstwa w postępowaniach administracyjnych

       - hipotek
       - ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów
       - opłat adiacenckich i planistycznych
       - podziału i scalania nieruchomości
       - służebności gruntowych
       - służebności przesyłu
       - transakcji sprzedaży nieruchomości
       - umów dzierżawy i najmu
       - wywłaszczania nieruchomości
       - zasiedzenia nieruchomości
       - zarządzania nieruchomościami

       - pomoc przy organizacji posiedzeń organów i redakcji uchwał    
       - przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego
       - sprzedaż przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
       - tworzenie konsorcjów
       - tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego

       - prawa autorskiego
       - know-how
       - tajemnicy przedsiębiorstwa

Pieńkowski i Stażewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.